Mükellef Kriz Hattı!

MÜCBİR SEBEP HALLERİ İLE İLGİLİ UYUŞMAZLIKLAR

Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği:Ana Sayfa / MÜCBİR SEBEP HALLERİ İLE İLGİLİ UYUŞMAZLIKLAR

Mücbir Sebepler

2021-08-05T06:55:10+00:00Temmuz 11, 2019|

Mücbir sebepler 213 sayılı VUK’un 13. maddesinde düzenlenen ve mükelleflere belli özel durumların varlığı halinde sürelerin işlemesini durduran nedenlerdir. Mücbir ...

Vergi Uygulamasında Mücbir Sebepler

2018-06-02T14:37:10+00:00Haziran 2, 2018|

Vergi Uygulamasında Mücbir Sebepler ,Mücbir sebepler 213 sayılı VUK’un 13. maddesinde düzenlenen ve mükelleflere belli özel durumların varlığı halinde sürelerin ...

Mücbir Sebep Halinin Dava Sürelerine Etkisi

2018-01-25T10:34:11+00:00Ocak 25, 2018|

Mücbir Sebep Halinin Dava Sürelerine Etkisi,2577 sayılı Kanunun 7'nci maddenin 1'nci fıkrasında Dava açma süresinin, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen ...

VUK'ya Göre Mücbir Sebep Hali ve Sonuçları

2017-02-02T12:52:03+00:00Şubat 2, 2017|

Vergi Usul Kanunu’nda mücbir sebebin tanımı yapılmamıştır. Mücbir sebep niteliğindeki olaylar doğal nitelikte olaylar olabileceği gibi beşeri nitelikteki olaylar da olabilmektedir. ...

Go to Top