Mükellef Kriz Hattı!

NAYLON FATURA VE MÜTESELSİL SORUMLULUKTAN KURTULMA

Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği:Ana Sayfa / NAYLON FATURA VE MÜTESELSİL SORUMLULUKTAN KURTULMA

Naylon Faturadan Sahte Belgeye

2021-03-25T06:26:17+00:00Kasım 11, 2019|

Katma değer vergisinin Türkiye vergi hukukunda yerini aldığı ilk yıllarda ihracatın ekonomi için baskın kılınmaya çalışılan önemi, dış satım yoluyla ...

Vergi Kaçakçılığı Suçu ve Naylon Sahte Fatura Suçu

2021-03-27T11:12:41+00:00Ekim 2, 2019|

Vergi cezaları arasında, en ağır olanı kuşkusuz “kaçakçılık suçu” ile ilgilidir. Kaçakçılık suçu fiillerini işleyenler hakkında, hem “üç kat vergi ziyaı cezası” hem de “hapis ...

Karşılıksız Çek ve Sahte Fatura

2021-03-27T11:53:53+00:00Ekim 2, 2019|

Ekonominin hiçbir yerde değişmeyen her ülke ve toplum için, o ülke şartlarına göre gerek yazılı gerek yazılı olmayan kuralları vardır ...

Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge

2018-01-24T15:19:40+00:00Ocak 24, 2018|

Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge , Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinin (a) bendinde; Gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu ...

Sahte Belge

2018-01-24T14:56:54+00:00Ocak 24, 2018|

Sahte Belge , Türk vergi hukukunda sahte belge 01.01.1999 tarihinde yürürlüğe giren 4369 sayılı kanun ile 213 sayılı Vergi Usul ...

Go to Top