Mükellef Kriz Hattı!

ÖDEME EMRİ

Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği:Ana Sayfa / ÖDEME EMRİ

Ödeme Emrine Dava Açılması

2021-04-01T07:01:33+00:00Ağustos 19, 2019|

Tarh ve tahakkuk eden vergiler kendi vergi Kanunlarında gösterilen süreler içinde (vadelerinde) ödenmektedir. Tarh edilen vergilerin vadesinde ödenmesi gerekmektedir. Kanunlarda ...

Ödeme Emrine Karşı Yapılacak İşlemler

2021-08-04T15:38:49+00:00Temmuz 16, 2019|

Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsili Nasıl Yapılır? Kamu alacaklarının takip ve tahsili, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ...

Kamu Alacaklarının Takibinde Ödeme Emri

2018-06-02T14:25:34+00:00Haziran 2, 2018|

Kamu Alacaklarının Takibinde Ödeme Emri ,ödeme emri, 6183 sayılı Kanun’un “Amme Alacağının Cebren Tahsili” başlığını taşıyan ikinci kısmında 55. maddede ...

Go to Top