Dilekçe Hakkı ve İdari İtiraz Merciine Başvurular

2017-02-06T19:26:13+00:00Şubat 6, 2017|

Dilekçe, en basit tanımıyla gerçek ve tüzel kişilerin dilek, istem, bilgi veya şikâyetlerin kısa veya ayrıntılı biçimde ifade bulduğu metni içerir mektup ...