Mükellef Kriz Hattı!

TAHSİL ZAMANAŞIMI

Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği:Ana Sayfa / TAHSİL ZAMANAŞIMI

Tahakkuk Zamanaşımı ve Tahsil Zamanaşımı

2017-05-30T09:36:38+00:00Mayıs 30, 2017|

Vergi hukukunda zamanaşımı; süre geçmesi suretiyle vergi alacağının ortadan kalkmasını ifade eder. Vergi hukukunda tahakkuk (tarh) zamanaşımı ve tahsil zamanaşımı ...

Vergi Haczinde Zamanaşımı

2017-03-06T09:07:38+00:00Mart 6, 2017|

183 sayılı kanunun  102. Maddesinde kamu  alacağının  vadesinin  rastladığı  takvim yılını izleyen  takvim yılı  başından  itibaren   5 yıl  içerisinde  tahsil ...

Go to Top