Mükellef Kriz Hattı!

VERGİ DAİRESİNİN KODA ALMASI VE TENZİL YAZISI GÖNDERMESİ

Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği:Ana Sayfa / VERGİ DAİRESİNİN KODA ALMASI VE TENZİL YAZISI GÖNDERMESİ

İhtirazi Kayıtla Beyan

2021-03-24T06:11:01+00:00Şubat 4, 2020|

İhtirazi Kayıtla Beyan , Türk vergi sisteminde genel vergileme şekli beyana dayalı vergilemedir. Bu vergileme şeklinde vergi mükellefleri veya vergi ...

Koda Girmemek İçin Yapılması Gerekenler

2021-03-24T06:13:15+00:00Şubat 4, 2020|

Koda Girmemek İçin Yapılması Gerekenler  ,  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (IV/E/3.5.) bölümünde haklarında sahte belge kullanma tespiti bulunanların ...

Naylon Faturadan Sahte Belgeye

2021-03-25T06:26:17+00:00Kasım 11, 2019|

Katma değer vergisinin Türkiye vergi hukukunda yerini aldığı ilk yıllarda ihracatın ekonomi için baskın kılınmaya çalışılan önemi, dış satım yoluyla ...

Vergi Kaçakçılığı Suçu ve Naylon Sahte Fatura Suçu

2021-03-27T11:12:41+00:00Ekim 2, 2019|

Vergi cezaları arasında, en ağır olanı kuşkusuz “kaçakçılık suçu” ile ilgilidir. Kaçakçılık suçu fiillerini işleyenler hakkında, hem “üç kat vergi ziyaı cezası” hem de “hapis ...

Karşılıksız Çek ve Sahte Fatura

2021-03-27T11:53:53+00:00Ekim 2, 2019|

Ekonominin hiçbir yerde değişmeyen her ülke ve toplum için, o ülke şartlarına göre gerek yazılı gerek yazılı olmayan kuralları vardır ...

Özel Esaslara Alınma İşleminin Hukukiliği

2021-08-05T10:07:21+00:00Temmuz 11, 2019|

KDV Kanunu’nun 32. maddesinde Maliye Bakanlığı’na, iadeye ilişkin usul ve esasları düzenleme yetkisi verilmiştir. Maliye Bakanlığı da buna istinaden KDV Uygulama ...

Özel Esaslara Alınma İşlemi Hukuki Midir?

2018-06-12T16:31:29+00:00Haziran 12, 2018|

Özel Esaslara Alınma İşlemi Hukuki Midir? , Vergiler, ekonomik birimlerden siyasi cebir altında ve karşılıksız olarak devletçe toplanmaktadır. Devlet vergilendirme yetkisini ise ...

Go to Top