Vergi Borcu Kader Değil, Zamanaşımı Var!

2020-12-21T06:53:34+00:00Ekim 19, 2020|

6183 sayılı kanunun 102. maddesine göre amme alacağı, vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren 5 ...