Mükellef Kriz Hattı!

Vergi Suçları ve Cezaları

Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği:Ana Sayfa / Vergi Suçları ve Cezaları

Vergi Suç ve Cezaları

2018-06-24T11:11:39+00:00Haziran 24, 2018|

Vergi suç ve cezaları, vergi ödevlerinin kanunlarda öngörülen kurallara uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak ve kamunun vergi ziyaından dolayı uğradığı ...

Vergi Kaçakçılığı Suçları

2018-02-14T12:40:39+00:00Şubat 14, 2018|

Vergi Kaçakçılığı Suçları ve bu suçlara karşılık öngörülen cezalar,  213 sayılı Vergi Usul Kanunu 359. maddesi a),  b) ve c) ...

Vergi Ziyaı Suçu Nedir ?

2017-09-26T10:26:08+00:00Eylül 26, 2017|

Vergi Ziyaı Suçu Nedir ? , VUK’un 341. maddesinde “Vergi ziyaı mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine ...

Birinci Derece Usulsüzlük Cezaları Nedir?

2017-09-26T10:18:13+00:00Eylül 26, 2017|

Birinci Derece Usulsüzlük Cezaları Nedir? 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun 352. maddesinin birinci bölümünde  tek tek sayılmıştır. Usulsüzlük fiili re’sen ...

Vergi ve Cezalarda Zamanaşımı

2017-09-13T08:19:40+00:00Eylül 13, 2017|

Vergi ve Cezalarda Zamanaşımı , mükellefin müracaatı olmaksızın hüküm ifade eder ve vergi alacağı için yasada yer alan bu hüküm ...

Go to Top