1965 yılın da Sakarya Pamukova’da dünyaya gelen SMMM ve Bağımsız Denetçi Mehmet Kaynak,1982’de başladığı üniversite eğitimini iyi bir derece ile bittirdi.

3 yılı vergi memurluğu, 9 yılı vergi denetmenliği (vergi müfettişliği),18 yıllık mali müşavirlik bürosu deneyimleriyle,toplam 30 yıllık mesleki deneyim, başta ‘’vergi hukuku‘’ olmak üzere,
‘’vergi ihtilafları‘’ ve ‘’vergi davaları‘’, ‘’mali, ekonomik ve yatırım konularında uygulamalı mali danışmanlık‘’, ‘’yönetim danışmanlığı‘’, ‘’serbest muhasebeci mali müşavirlik‘’ ve ‘’bağımsız denetim‘’ hizmetlerinin yanında, şirketlere ‘’kriz ve olağanüstü dönemlerde karşılaşabilecekleri sorunları bilmeleri,ihtilafları kolay çözebilmeleri ve önlem alabilmeleri noktasında stratejik mali danışmanlık hizmetleri‘’ sunmaktadır.

 • Lise – Adapazarı Endüstri Meslek Lisesi – Belirtilmemiş
 • Lisans – Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi – İş İdaresi
 • 1987 – Sakarya Defterdarlığı Bulvar Vergi Dairesi – İcra Memuru
 • 1988 – Sakarya Defterdarlığı Pamukova Mal Müdürlüğü – Gelir Memuru
 • 1990 – Maliye Bakanlığı – Vergi Müfettişliği
 • 1999 – Gebze’de Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik Bürosu faaliyetine başladı – Mali Müşavir
 • 2013 – Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği’ni kurdu. – Başkan
 • 2017 – VERSAV Bağımsız Denetim ve Mali Müşavirlik Anonim Şirketi faaliyetine başladı. – Genel Başkan
 • Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü tarafından Vergi Kontrol Memuru Adayları için Düzenlenen Kurs Bitirme Belgesi – Sertifika
 • TÜRMOB Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatı – Ruhsat
 • Yorktrade Foreign Trade Institute tarafından E-iç ve E-dış Ticaret Uzmanlık Sertifikası – Sertifika
 • TÜRMOB tarafından Türk Ticaret Kanunu Katılım Belgesi – Katılım Belgesi
 • TÜRMOB tarafından Küçük ve Orta Boy işletmeler için Türkiye Finansal Raporlama Standardı Katılım Belgesi – Katılım Belgesi
 • İstanbul Üniversitesi tarafından Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun gözetiminde ve lisansüstü seviyede gerçekleştirilen meslek mensupları geçiş dönemi eğitim programı çervesinde; kurumsal yönetim ilkeleri ve -finansal yönetim, sermaye piyasası, bankacılık ve özel emeklilik mevzuatı eğitim programı – Eğitim
 • Kocaeli Üniversitesi tarafından Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun gözetiminde ve lisansüstü seviyede gerçekleştirilen meslek mensupları geçiş dönemi eğitim programı çerçevesinde; denetim, muhasebe standartları eğitim programı – Eğitim
 • KGK Denetçi Belgesi – Belge
 • Gebze Teknik Üniversitesi tarafından Zor İnsanlarla İletişim Eğitim Sertifikası – Sertifika
 • Gebze Teknik Üniversitesi tarafından Toplantı Yönetimi Eğitim Sertifikası – Sertifika
 • Gebze Teknik Üniversitesi tarafından Beden Dili Eğitim Sertifikası – Sertifika
 • Gebze Teknik Üniversitesi tarafından Uzmanlık Eğitimi Sertifikası – Sertifika
 • UFRAD Franchise Akademisi Eğitim Sertifikası – Sertifika
 • TURMOB ve Gebze Ticaret Odasının muhtelif seminerleri – Seminer