Naylon Fatura, Sahte Belge Ceza Mağduriyeti

Naylon Fatura veya Sahte Belge Cezası Aldıysanız bu yazı sorunlarınızı çözebilir! Naylon Fatura veya Sahte Belge Mağduriyetiniz varsa Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği ile irtibata geçmeden hareket etmeyin! Vergi Sorunlarınız ile ilgili bütün problemlerinizi kendini sizin haklarınızı korumaya adamış Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği ile çözebilirsiniz.

VERGİ BORÇLARIM VAR ÖDEYEMİYORUM DİYORSANIZ DETAYLI BİLGİ VE ÇÖZÜM YOLLARI İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.

 • 0850 304 9542

 • 0216 606 0810

 • 0262 606 0541

Sahte belge Nedir?

Sahte belge, gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belgedir.

Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge nedir?

Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge ise, gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla beraber bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belgedir. 

Sahte belgenin bilmeyerek kullanıldığının iddia edilmesi durumunda ise yaptırımları nedir?

KDV dahil sahte belge tutarının % 10’u oranında özel usulsüzlük cezası kesilmekte, ziyaa uğrayan vergi geri istenmekte, ziyaa uğratılan verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilmektedir. Kesilen cezalara itiraz için hakarınız öğrenmek için arayınız .

Sahte Belge ve Ceza-i işlemler için alınabilecek tedbirler nelerdir?

 • Mal ve hizmet alınan kişi ve veya kurumların gerçekten böyle bir faaliyeti olup olmadığından emin olunmalıdır. Gerekirse işyerleri görülmelidir.
 • kantar fişi, ambar ve nakliye faturası, taşıma irsaliyesi, sevk irsaliyesi, taşıma sigortası, soğuk hava deposu faturası, konşimento vb. gibi belgeler muhafaza edilmeli, bu belgeler alınan mal faturası ile ilişkilendirilmelidir.
 • Tutarı ne olursa olsun bütün ödemeler banka üzerinden gerçekleştirilmelidir

Müteselsil Sorumluluktan Kurtulmanın Yolları Nelerdir?

Ödemelerini banka üzerinden kanunda belirtilen şekillerde gerçekleştirmelerinde yarar vardır. Bankada ödeme yaptım denetmen ödemeleri kabul etmiyor diyorsanız derneğimizi haklarınız öğrenmek için arayabilirsiniz.

Müteselsil Sorumluluğu Ortadan Kaldırmayan Ödemeler Nelerdir?

Ödemelerin muvazaalı olduğunun tespit edilmesi halinde müteselsil sorumluluk ortadan kalkmaz. Müteselsil sorumluluktan kurtulmak için arayınız

Vergi kaçakçılık suçu nedir?

Vergi kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve saklanma/ibraz mecburiyeti bulunan defter ve kayıtların, fatura veya diğer belgelerin hukuka aykırı olarak düzenlenmesi, kullanılması, kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapılması ile meydana gelen vergi suçlarındandır (Vergi Usul Kanunu md.359). Uygulamada vergi kaçakçılığı suçları arasında en çok rastlanılan suç tipi sahte fatura düzenleme veya kullanma (naylon fatura) suçudur. 

 • 0850 304 9542

 • 0216 606 0810

 • 0262 606 0541

Vergi Kaçakçılarına uygulanan müeyyideler nelerdir?

Kaçakçılık suçu fiillerini işleyenler hakkında, hem “üç kat vergi ziyaı cezası” hem de “hapis cezası” uygulanabilmektedir (VUK Md. 344/3 ve 359).

Vergi cezaları arasında, en ağır olanı kuşkusuz “kaçakçılık suçu” ile ilgilidir. Cezalara doğru itiraz etmek için derneğimizden bilgi almanızı öneririz.

Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenlemek ve Kullanılmasının Amacı

Kanunların mükelleflere yüklemiş olduğu vergi yükünü azaltarak ödeyecek vergi miktarını azaltmak, böylelikle kamu zararı oluşturmak ayrıca vergisel üstünlük sağlayarak mükellefler arasında haksız rekabet yaratmaktır.

Mükellefin  Sahte Fatura Kullanımı ve İptal Davaları süreci nasıl yönetilmeli?

1) vergi inceleme raporları ile beraber vergi ceza ihbarnamelerinin tebliğ edilmiş olması ile mükellef bu durumdan daha ilk safhada muttali olacak ve buna göre yasal yollara müracaat edebilecektir

2) Mükellefin savcılıkta vereceği ifadeye göre kamu davası açılacaktır.

Mükellef  vergi incelemesi ile ilgili suç raporuna istinaden savcılığa çağrıldığında nasıl bir yol izlemelidir?

Kamu davasının açılmasından önce, mükellefe mutlak surette vergi inceleme raporları ile beraber vergi ceza ihbarnamelerinin tebliğ edilmiş olması ile mükellef bu durumdan daha ilk safhada muttali olacak ve buna göre yasal yollara müracaat etmelidir bu konuda kesilen vergi ve  cezalar için  vergi mahkemesine dava açılması gerekmektedir. Haklarınızı   öğrenmek ve izlenecek yollar için derneğimizden bilgi alabilirsiniz.

 • 0850 304 9542

 • 0216 606 0810

 • 0262 606 0541

Mükellefin, Sahte Fatura Kullanımı Tespiti Sonucu Karşılaşacağı Sorunlar Nelerdir?

A)Özel esaslara alınması sonucunda mükellef mal satamaz veya hizmet sunamaz duruma düşecektir.

B) İdarenin, birçok işlemleri mükellefe haber vermeksizin sürdürmesi (Özel esaslara alma, gıyabında düzenlenen vergi suçu raporu, gıyabında düzenlenen vergi tekniği raporu) halinde mükellefin bu durumdan çok ileri aşamalarda sürpriz olaylarla karşılaşarak öğrenmektedir.

İTİRAZ SÜRESİNİ KACIRMADAN ARAYINIZ.

Naylon Faturanın bilerek Kullanılması durumunda karşılaşacağı müeyyideler nelerdir?

Sahte belgenin bilerek kullanılması durumunda: çok ağır yaptırımlar uygulanmakta, mükellefler cezalandırılmaktadır. Böyle bir durum söz konusu olduğunda;
-KDV dahil sahte belge tutarının % 10’u oranında özel usulsüzlük cezası kesilmekte,
-Ziyaa uğratılan vergi geri istenmekte,  verginin 3 katı tutarında vergi ziya-i cezası kesilmekte.
– Üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır ve uzlaşma hakkından yararlanılamamaktadır. Erken önlem almak için arayınız.

1 Adet Sahte ( Naylon ) Fatura Kullanmanın Kaç Farklı Vergi ve Ceza Sonucu Olur?

Sahte fatura kullanmanın en önemli sonucu katma değer vergisi anlamında kendini gösterir. Sahte faturaya ait indirilecek KDV’ler mükellef beyanlarından çıkartılır, beyanlar yeniden düzenlenir ve ödenmesi gereken vergi çıkması durumunda tarhıyat yapılır.

Kaçakçılık Fiiline İştirak Nedeniyle Kesilecek Vergi Ziya-i Cezası Miktarının Tespiti nasıl yapılır?

Vergi Usul Kanununa göre, “Vergi ziya-i suçu işleyenlere vergi ziya-i cezası kesilir ve bu ceza ziyaa uğratılan verginin bir katına, bu verginin kendi kanununda belirtilen normal vade tarihinden cezaya ilişkin ihbarnamenin düzenlendiği tarihe kadar geçen süre için, bu kanunun 112.maddesine göre ziyaa uğratılan vergi tutarı üzerinden hesaplanan gecikme faizinin yarısının eklenmesi suretiyle bulunur (VUK Md.344)

Sahte Belgeye Dayalı Kod Uygulamasının Hukuki Dayanağı varmıdır?

Kod uygulaması mükellefleri hukuka riayet etmeye zorlaması, ilave yaptırımlar ile vergi sistemini muhafaza etmesi gibi önemli yararlarının yanı sıra, konunun özüne girmeyen palyatif reaksiyonlar göstermek suretiyle örneğin henüz hakkında hüküm bulunmayan mükellefleri fiili olarak yaptırıma tabi tutmaya başlaması, mükellefleri ticari hayatlarına başka kişi ve kurumlar üzerinden devam etmeye zorlaması gibi esaslı zafiyetler de içermektedir.

Vergi Kaçakçılığı Suçu nedir?

Defter, kayıt ve belgelerin yok edilmesi hali vergi hukuku açısından vergilendirmeye yönelik bilgilerin bilinerek daha doğrusu kasten ulaşılmaz hale getirilmesidir. Yok etmek fiili, iradi olarak, bir olayın öğrenilmesinin önlenmesine yönelik olarak karşımıza çıkmaktadır. Mevcut kayıtların yok edilmesinden anlaşılması gereken bir örnek bilgisayar ortamındaki kayıtların bilinçli olarak erişilemez hale getirilmesidir.

 • 0850 304 9542

 • 0216 606 0810

 • 0262 606 0541

Vergi Davası Uzmanı, Vergi Cezası Avukatı, Vergi İnceleme Avukatı, Vergi Müfettişi, YMM, Yeminli Mali Müşavir, Vergi Davası, Vergi Davalarında Danışmanlık, Vergi İncelemelerinde Danışmanlık, Önleyici Danışmanlık Hizmeti, Konkordato Danışmanlığı, Sosyal Güvenlik Danışmanlığı, İş Kazaları Danışmanlığı, Vergi Uzlaşması, En İyi Vergi Avukatı, En, İyi, Vergi, Avukat, Danışman, Ceza,ölen kişinin vergi borcu zamanaşımı, ölen kişinin vergi borcu silinir mi?, naylon fatura, naylon fatura