Neden Üye Olmalısınız?

Üyelik Başvuru Formu

Derneğimizin üyelerine eksiksiz hizmet verebilmesi için üyelerin önce dayanışma bilinciyle derneğe olan yükümlülüklerini yerine getirmeleri şarttır.

Derneğimiz hayır kurumu değildir, üye sayısı arttıkça ve üyeler aidatlarını düzenli olarak ödedikçe derneğimiz güçlenecektir. Aidatlarını aksatmadan ödeyen üyelerimize hedeflenen hizmetleri gerçekleştirmemiz kolaylaşacaktır.

Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği üyeliği; üye olan mükelleflere birlik, beraberlik, destek ve dayanışma olarak geri dönecektir. Üye olan mükelleflerimizin yetkiler merciler nezdinde temsili söz konusu olacağından üyelerimizin çok olması bizi idare,yargı ve mecliste daha güçlü atılımlar yapmamıza olanak sağlayacaktır.

Unutmayın; “tek tek çubuklar çabuk kırılır. Birlikten KUVVET doğar”.

Dernek önce hizmet etsin sonra üye oluruz gibi yaklaşımlar, taşın altına elini başkası soksun, yılan varsa önce onun elini soksun, faydalı bir şey varsa taşı başkaları kaldırsın, ben sonra taşın altındakini alırım kurnazlığıdır. Dernek üyeliği önce malı görelim şeklinde bir ticari yaklaşım değildir.

Dernek üyeliği korkulacak bir şey değildir. Derneklerde dernek yöneticileri haksız kazanç sağlayamazlar. Dernekler üye aidatları ve bağışları ile yaşarlar. Buradan elde ettikleri gelirlerle faaliyet yaparlar.

Dernek üyesi olmayanların dernekten hizmet, destek veya yardım beklemeleri gerçekçi ve mantıklı değildir.

Derneğimizi Kalkınma kooperatifi, Yardımlaşma Sandığı veya Sigortacılık gibi görürseniz dernek mantığını daha iyi kavrayacaksınız. Böylece tek taraflı düşünmekten uzaklaşıp birlikte davranırsanız kazandığınızı göreceksiniz.

Kalkınma kooperatifi, Yardımlaşma Sandığı veya Sigortacılık gibi kurumlar birlikten kuvvet doğar esasına göre, bireyin tek başına yapmasının mümkün olmadığı işleri İMECE yoluyla ve GÜÇBİRLİĞİ sayesinde yapmayı hedefleyen kurumlardır.

Nicelik olarak üye sayımız önemli olduğu kadar; üyelerimizin bilinçli ve bilgili olmaları gibi nitelik özellikleri de dayanışmamız ve iş bölümümüz için çok önemlidir.

Derneğinize üye olun. Derneğinize üye bulun. Destek olun, destek bulun. Birlik olun, güçlü olun.

Derneğimize/Derneğinize üye olun olun, gücümüze güç katın!

Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği