2.Derece İmza Yetkisi Şirketi Temsil Yetkisi ve Şirketin Kanuni Temsilcisi Sıfatı Kazandırmaz

2017-05-15T15:54:29+00:00Mayıs 15, 2017|

Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu 13.11.2013 gün, 2012/353 E., 2013/546 k., sayılı kararı ile yönetim kurulu üyeliği sıfatının bulunmadığı ...