2018 Fatura ve Benzeri Evrak Verilmemesi ve Alınmaması ile Diğer Şekil Usul Hükümlerine Uyulmaması Cezaları

2018-01-10T08:28:04+00:00Ocak 10, 2018|

2018 Fatura ve Benzeri Evrak Verilmemesi ve Alınmaması ile Diğer Şekil Usul Hükümlerine Uyulmaması Cezaları Vergi Usul Kanununda Yer Alan ...