213 Sayılı Vergi Usulde : Özel Hesap Dönemi Nedir?

2017-10-14T11:02:42+00:00Ekim 14, 2017|

Gelir Vergisinde vergilendirme dönemi bir takvim yılıdır. Takvim yılı Ocak ayında başlar ve  Aralık ayında biter. Mükellefler tarafından tasdike tabi ...