6183 Sayılı Yasa Açısından Mükellefin Acze Düşmesi

2017-05-04T09:59:01+00:00Mayıs 4, 2017|

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 75. maddesine göre, yapılan takip sonucunda haczi mümkün malı olmadığı anlaşılan veya ...