Kurumlar Vergisi Kanunu Kapsamında Taşınmaz Satış Kazancı İstisnası

ÖZET: Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1-e maddesinde, taşınmaz ve iştirak hisseleri ile kurucu senetleri, [...]