Adi Ortaklıklarda Katma Değer Vergisinin Muhatabı

2017-06-01T19:26:43+00:00Haziran 1, 2017|

Danıştay 3. Dairesi Tarih    : 06.06.2016 Esas No : 2016/1642 Karar No  : 2016/4081 KDVK Md. 44 ADİ ORTAKLIKLARDA KATMA ...