Adreste Bulunamama Nedeniyle Tüm Faturaların Gerçeği Yansıtmadığı İddiasının Yersizliği

2017-07-14T10:03:49+00:00Temmuz 14, 2017|

Danıştay 4. Daire Tarih         : 06.02.2007 Esas No   : 2006/4226 Karar No  : 2007/224 VUK Md. 3/B, 134 ADRESTE BULUNAMAMA NEDENİYLE TÜM FATURALARIN ...