Alacaktan Vazgeçilmesi Halinde Yapılacak Kayıt

2017-09-15T10:06:00+00:00Eylül 15, 2017|

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Tarih     : 15.06.2007 Esas No  : 2007/20 Karar No  : 2007/211 VUK Md. 322 ALACAKTAN VAZGEÇİLMESİ HALİNDE YAPILACAK KAYIT 1998 ...