Alışı Sahte Olanların Satışları

2017-08-12T09:12:11+00:00Ağustos 12, 2017|

Danıştay 9. Dairesi Tarih: 16.04.2009 Esas No   : 2008/3445 Karar No  : 2009/1801 VUK Md. 359 KDVK Md. 29 ALIŞI SAHTE OLANLARIN SATIŞLARI ...