İzaha Davet 1 Eylül'de Başladı, Ama..

2017-09-13T08:30:08+00:00Eylül 13, 2017|

Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) mülga 370’inci maddesi, 9/8/2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmî Gazete’de (RG) yayımlanan 6728 sayılı Yatırım Ortamının ...