Anonim Şirket Yöneticisinin,İstifanın Tescilinden Sonra Vergi Borcu Sorumluluğu Ortadan Kalkıyor

2017-05-25T10:27:49+00:00Mayıs 25, 2017|

Danıştay 9. Daire 19.02.2013 gün, 2009/9941 E. 2013/835 K. Sayılı kararı ile Anonim Şirketin kanuni temsilciliğinden ayrıldığı dönemden önceki döneme ...