Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Amme Borçlarına Karşı Sorumluluğu

2017-06-14T07:59:28+00:00Haziran 14, 2017|

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un “Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu” başlıklı  Mükerrer Madde 35. Maddeye göre, — Tüzel kişilerle ...