Bağ-Kur Emekli Aylıklarına Haciz Konulabilir Mi?

2017-09-26T09:30:56+00:00Eylül 26, 2017|

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 59’uncu maddesinde mal bildirimini borçlunun gerek kendisinde gerekse üçüncü şahıslar elinde bulunan ...