Müşterek ve Müteselsil Sorumluluk Nedeniyle SMMM Adına Düzenlenecek Ödeme Emrinin,Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesince Düzenleceği

2017-04-03T16:07:10+00:00Nisan 3, 2017|

Danıştay 3. Dairesi Tarih    : 14.09.2015 Esas No : 2012/4440 Karar No  : 2015/6277 VUK Mük. Md. 227 MÜŞTEREK VE ...