Banka Hesabına Konulan E-Haciz İçin Vergi Yargısı

2021-08-11T10:29:02+00:00Haziran 8, 2019|

2577 sayılı İYUK md. 5 hükmünde her idari işlem aleyhine ayrı ayrı dava açılması ilkesi benimsenmiştir. Aralarında maddi veya hukuki ...