Özel Esaslara Alınma İşleminin Hukukiliği

2021-08-05T10:07:21+00:00Temmuz 11, 2019|

KDV Kanunu’nun 32. maddesinde Maliye Bakanlığı’na, iadeye ilişkin usul ve esasları düzenleme yetkisi verilmiştir. Maliye Bakanlığı da buna istinaden KDV Uygulama ...