Beş Ayrı Banka Hesabına Konulan E-Haciz İçin Vergi Yargısına Başvuru

2017-03-15T09:47:24+00:00Mart 15, 2017|

2577 sayılı İYUK md. 5 hükmünde her idari işlem aleyhine ayrı ayrı dava açılması ilkesi benimsenmiştir. Aralarında maddi veya hukuki ...