Beyannameleri İmzalayacak Meslek Mensuplarının Sorumlulukları

2017-09-30T12:02:43+00:00Eylül 30, 2017|

Meslek mensuplarının vergi beyannamelerinin imzalanması hakkındaki tebliğler ile hangi mükelleflerin ve hangi beyannamelerin imzalatma kapsamına alındığı, beyannamelerini imzalatmayan mükellefler hakkında ...