Sorumlunun,Borçlu Mükellefin Vergi Dairesince Takip Edileceği

2017-07-12T09:34:32+00:00Temmuz 12, 2017|

Danıştay 4. Daire Tarih         : 18.12.2006 Esas No   : 2005/2360 Karar No  : 2006/2683 3568 sK. Md. 12 213 VUK Md. 4 6183 ...