Borçlunun Haline Münasip Tek Evinin Haczedilemeyeceği

2017-07-12T09:43:59+00:00Temmuz 12, 2017|

Danıştay 4. Daire Tarih         : 16.10.2006 Esas No   : 2006/3488 Karar No  : 2006/1950 6183 sK. Md. 75 BORÇLUNUN HALİNE MÜNASİP TEK EVİNİN ...