Vergi Uygulamasında Mücbir Sebepler

2021-08-05T06:50:39+00:00Temmuz 11, 2019|

Mücbir sebepler 213 sayılı VUK’un 13. maddesinde düzenlenen ve mükelleflere belli özel durumların varlığı halinde sürelerin işlemesini durduran nedenlerdir. Mücbir ...