Mükellef Kriz Hattı!

danıştay

Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği:Ana Sayfa / Tag: danıştay

İptal Davası

2021-03-13T08:14:54+00:00Mart 13, 2021|

1. Hukuki Niteliği 6183 Sayılı Kanunun 24’üncü maddesine göre açılan tasarrufun iptali davalarının amacı, bu kanunun 27, 28, 29 ve 30. ...

Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu

2021-03-18T10:38:27+00:00Nisan 27, 2020|

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) göre tasfiyenin tanımı; “Tüzel kişiliği haiz şirketlerin fesih ve infisahı üzerine, şirket mevcutlarının, alacaklarının ...

Mükellefin Süre Talep Hakkı

2021-03-23T13:07:23+00:00Şubat 6, 2020|

Mükellefin Süre Talep Hakkı, Vergi incelemesi süreci vergi ödevine bağlı bir takım mükellefiyetleri içermektedir. Bu süreçte mükellefin zor durumda olması ...

Go to Top