Dava Açma Süresi Geçtikten Sonra Vergi Ziyaı Cezalarının Kaldırılması İstemiyle Yapılan Düzeltme Şikayet Başvurusu

2017-06-19T09:41:02+00:00Haziran 19, 2017|

Danıştay 4. Dairesi Tarih    : 29.05.2012 Esas No         : 2009/6960 Karar No  : 2012/2112 VUK Md. 116, 117 DAVA AÇMA ...