Dava Açma Süresi İçinde Vergi İdaresine Başvurulmasının Dava Açma Süresini Durdurmayacağı Gibi Bu Süreyi Kesmeyeceği

2017-06-19T09:35:19+00:00Haziran 19, 2017|

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Tarih    : 30.01.2013 Esas No         : 2011/102 Karar No        : 2013/21 2577 s. İYUK Md. ...