İncelemeye İbraz Edilmeyen Defter Ve Belgelerin Hazır Olduğunun Ve İstenmesi Halinde İbraz Edilebileceğinin Dava Dilekçesinde Belirtilmiş Olması

2021-03-15T06:42:49+00:00Mart 10, 2021|

DANIŞTAY 9. DAIRESI TARIH: 19.02.2018 ESAS NO: 2015/2033 KARAR NO: 2018/783 VUK MD. 30 KDVK MD. 29, 34 İYUK MD. 31 ...