Defter-Beyan Sistemine Başvuru Süresi Nedir?

486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 16’ncı maddesi kapsamında, Tebliğin 5’inci [...]