Defter ve Belgelerin İbraz Zorunluluğu

2017-05-08T22:36:54+00:00Mayıs 8, 2017|

1. GİRİŞ 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun “Defter Tutma” başlıklı ikinci kısmı ile “Vesikalar” başlıklı üçüncü kısmında, defter ve belge ...