Defter ve Belgelerin İncelemeye İbraz Edilmemesi Nedeniyle Re'sen Yapılan Kdv Tarhiyatı

2017-09-05T09:28:47+00:00Eylül 5, 2017|

Danıştay 9. Dairesi Tarih : 30.03.2017 Esas No : 2014/6558 Karar No : 2017/3429 VUK Md. 30 KDVK Md. 34 DEFTER VE BELGELERİN ...