Defter ve Belgelerin İncelemeye İbraz Edilmeyip,Mahkemeye Sunulması

2017-06-19T09:55:12+00:00Haziran 19, 2017|

Danıştay 4. Dairesi Tarih    : 22.06.2012 Esas No  : 2009/9359 Karar No : 2012/3655 VUK Md. 30 2577 s. İYUK ...