Defter ve Belgelerin Müfettişe İbraz Edilmemesi / Gizlenmesi Fiili

2017-02-06T18:43:11+00:00Şubat 6, 2017|

Vergi mükelleflerinin  kanunen tutmak  ve kullanmak  zorunda olduğu  defter ve belgeler ile ibrazı gerekli diğer kayıtların vergi incelemesine yetkili kimselere ...