Defter ve Belgelerin Muhasebeciden Alınamadığı İçin İbraz Edilememesi Halinde Kesilecek Vergi Ziyaı Cezası Tutarı

2017-04-10T12:54:19+00:00Nisan 10, 2017|

Danıştay 4. Dairesi Tarih    : 29.04.2014 Esas No         : 2014/271 Karar No  : 2014/2893 VUK Md. 256, 344, 359 DEFTER ...