Derneğin Kanuni Temsilcisinin Derneğin Tasfiyesi Sona Erdikten Sonra Salınan Vergi Borçlarından Sorumluluğu

2017-06-19T09:19:30+00:00Haziran 19, 2017|

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Tarih    : 26.09.2012 Esas No         : 2012/168 Karar No  : 2012/322 VUK Md. 10 DERNEĞİN ...