Düzenlenen Faturaların Sahte Olduğu Konusunda Somut Tespitlerin Gerekliliği

2017-06-18T10:08:24+00:00Haziran 18, 2017|

Danıştay 9. Dairesi Tarih     : 23.05.2012 Esas No           : 2008/7281 Karar No  : 2012/2865 VUK Md. 359 DÜZENLENEN FATURALARIN SAHTE ...