Düzenlenen Faturaların Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Olduğu Hususunun Açık ve Somut Bir Şekilde Ortaya Konulması Gerekir

2017-02-23T11:30:21+00:00Şubat 23, 2017|

Danıştay 9. Dairesi Tarih    : 14.04.2016 Esas No : 2014/3641 Karar No  : 2016/2871 VUK Md. 3 DÜZENLENEN FATURALARIN SAHTE ...