Faturanın Noksan Düzenlenmesi ve Sahte-Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Fatura

2021-08-05T15:13:12+00:00Temmuz 8, 2019|

213 sayılı VUK hükümlerine göre, bir malın veya teslime konu hizmetin bedelinin faturalandırılması zorunludur. Bazı hallerde, satış faturası mal tesliminden ...