E-Defter ve Belgelerde Saklama Eylemi

2019-04-23T08:31:24+00:00Nisan 23, 2019|

Klasik ortamda tutulan ticari defterlerin vergi müfettişlerine ibraz edilmemesi hem resen takdir fillini (VUK md. 30) ve hem de hürriyeti ...