E-Fatura Yerine Düzenlenen Kağıt Faturalar İçin Uygulanan Özel Usulsüzlük Cezalarının Yasal’sızlığı

2017-07-17T11:41:16+00:00Temmuz 17, 2017|

I-Giriş: E-fatura mükelleflerinin sayısı artıkça kağıt faturanın düzenlenme kapasitesi ciddi düzeyde azalmaktadır. Gelir İdaresi Başkanlığı zaman süreci içerisinde ciddi düzeydeki ...