Elektronik Defter Tutma Uygulamasına Dahil Olma Zorunluluğunun Tespitine İlişkin Brüt Satış Hasılatı Hesaplamasında Gayrimenkul Satış Gelirinin Durumu

2018-01-11T09:38:10+00:00Ocak 11, 2018|

Maliye Bakanlığı Özelgesi Tarih: 15.11.2017 Sayı  : 53445970-105[2017/27-09-486]-145299 VUK Mük. Md. 257 ELEKTRONİK DEFTER TUTMA UYGULAMASINA DAHİL OLMA ZORUNLULUĞUNUN TESPİTİNE İLİŞKİN BRÜT ...