Elektronik Ortamda Verilmesi Gereken Beyannamelerin Yasal Süresinde Verilmemesi

2017-06-19T09:12:21+00:00Haziran 19, 2017|

Danıştay 4. Dairesi Tarih     : 12.05.2011 Esas No           : 2010/1052 Karar No  : 2011/3655 VUK Mük. Md. 355 ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLMESİ GEREKEN ...